Oferta

Poznaj nas jak pracujemy
  • Zbieranie informacji
  • Projekt koncepcyjny
  • Dobór materiałów
  • Dostęp online
  • Wizualizacja materiałowa
  • Dokumentacja techniczna
  • Zestawienie materiałów
  • Wyceny
  • Nadzór autorski
  • Sesja zdjęciowa

TOKA+HOME

Zbieranie informacji
Na pierwszym spotkaniu w naszym biurze ustalamy zakres prac, warunki umowy, zapoznajemy się z oczekiwaniami Klienta, ogólnie poznajemy się nawzajem.

Kolejnym krokiem naszej współpracy będzie wypełnienie przez Państwa specjalnie przygotowanej ankiety założeń projektowych. Ankieta jest bardzo ważnym elementem procesu projektowego, gdyż często sugeruje głębsze zastanowienie się nad własnymi potrzebami oraz uzmysławia przyszłemu Inwestorowi szereg detali i wzajemnych powiązań, których mógł nie brać do tej pory pod uwagę, a które najczęściej okazują się kluczowe dla dalszych działań projektowych. W przygotowywanym projekcie uwzględnimy wszystkie Twoje sugestie i uwagi by jak najlepiej sprostać Twoim oczekiwaniom.

Przed przystąpieniem do pierwszego etapu prac projektowych dążymy do jak najlepszego poznania Państwa oczekiwań od projektowanego wnętrza oraz ustalenie preferencji, omówienie wypełnionej ankiety, jak również inspiracji i innych materiałów wyjściowych.
Zbieranie informacji
Zbieranie informacji

TOKA+HOME

Projekt koncepcyjny
Na pierwszym etapie prac projektowych przygotowane zostają 2-3 koncepcje układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza w formie poglądowych wizualizacji 3D (większość biur ten etap przedstawia na płaskich rysunkach). Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstają korekty i finalnie ostateczny układ funkcjonalny projektowanego wnętrza. Jego akceptacja pozwala na przejście do etapu przygotowania wizualizacji materiałowych.

 
Projekt koncepcyjny
Projekt koncepcyjny
Projekt koncepcyjny
Projekt koncepcyjny

TOKA+HOME

Dobór materiałów
Równolegle do tego etapu dokonujemy wyboru materiałów wykończeniowych w sklepach branżowych. Na życzenie klienta wybór materiałów wykończeniowych odbywać się może bez udziału klienta. Wówczas udostępniana jest fotorelacja z wyboru materiałów.

TOKA+HOME

Dostęp online
Każdy etap prac oraz wszyskie dokumenty są udostępniane Państwu na dysku online i omawiane w trakcie spotkań w pracowni lub w inny dogodny dla Państwa sposób komunikacji (np. skype).

TOKA+HOME

Wizualizacja materiałowa
W oparciu o zaakceptowany układ funkcjonalny oraz ustalenia odnośnie stylu i charakteru projektowanego wnętrza, zostaje przygotowana wizualizacja materiałowa.  Zawiera on minimum 4 rendery dla każdego pomieszczenia. Przedstawia konkretne rozwiązania materiałowe (okładziny ścienne, podłogowe), propozycje elementów wyposażenia, propozycje mebli na zamówienie oraz katalogowych, propozycje oświetlania głównego oraz dekoracyjnego, czyli wszystkie charakterystyczne dla Państwa projektu rozwiązania.
Wizualizacja materiałowa
Wizualizacja materiałowa
Wizualizacja materiałowa
Wizualizacja materiałowa
Wizualizacja materiałowa
Wizualizacja materiałowa
Wizualizacja materiałowa
Wizualizacja materiałowa
Wizualizacja materiałowa

TOKA+HOME

Dokumentacja techniczna
Przygotowanie rysunków zawierających wszelkie detale niezbędne do wykonania projektu (rozmieszczenie punktów elektrycznych, WOD-KAN, zabudowy GK, szczegółowy projekt posadzek, widoki ścian wraz z rozmieszczeniem okładzin ściennych, projekt mebli na zamówienie i inne detale potrzebne do realizacji projektu).
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna

TOKA+HOME

Zestawienie materiałów
Na podstawie zaakceptowanej wizualizacji materiałowej, zostaje przygotowany szczegółowy wykaz materiałów oraz elementów wyposażenia ujętego w projekcie wnętrz, który pomoże Państwu z przyjemnością przejść przez etap zakupów.
W zestawieniu otrzymują Państwo informację dotyczącą ilości, typu producenta oraz miejsca możliwości zakupu. 
Na życzenie klienta na poszczególne elementy wyposażenia mogą być przygotowane oferty cenowe w sklepach branżowych.

TOKA+HOME

Wyceny
Na podstawie zestawień materiałów zostaje przygotowana dla Państwa oferta przez sklepy branżowe.

TOKA+HOME

Nadzór autorski
Prowadzimy autorski nadzór nad inwestycją. W skład nadzoru wchodzą do minimum 3 wizyt na budowie celem kontroli nad ekipami wykonawczymi. 

TOKA+HOME

Sesja zdjęciowa
Podsumowaniem naszej często wielomiesięcznej pracy przy projektowaniu Państwa wnętrza, a zarazem postawienie tzw. kropki na „i” jest sesja fotograficzna zrealizowanego projektu. Dbając o ciągły rozwój naszej pracowni pilnujemy, aby w naszym portfolio było większość realizacji, ponieważ pokazują one rzeczywiste możliwości naszego zespołu TOKA+HOME.