Zostaliśmy zaproszeni jako eksperci do udziału w nagraniach do programu telewizyjnego - tematem przewodnim było oświetlenie w domu. Więcej szczegółów wkrótce.